ឱកាសដើម្បីឈ្នះឆ្នោតអាមេរិកបៃតងសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗ

ទិន្នន័យត្រូវបានយកពីឆ្នោត DV-2017 ។ វាបង្ហាញពីឱកាសជាទូទៅដើម្បីឈ្នះសម្រាប់ប្រទេសនិមួយៗនិងអត្រាភាគរយនៃការបរាជ័យចំពោះអ្នកដែលបានឈ្នះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែមិនទទួលបានទិដ្ឋាការនៅទីបំផុត។

ប្រទេសដែលមិនមាននៅក្នុងតារាងគឺបង់ក្លាដែស ប្រេស៊ីល កាណាដា ចិន ចិនដីគោក កូឡុំប៊ី សាធារណរដ្ឋដូមីនីកអេក្វាឌ័រអែលសាល់វ៉ាឌ័រ ហៃទី ឥណ្ឌា ហ្សាម៉ាអ៊ីក ម៉ិកស៊ិក នីហ្សេរីយ៉ា ប៉ាគីស្ថាន ​ប៉េរូ​​ ហ្វីលីពីន កូរ៉េខាងត្បូង ចក្រភពអង់គ្លេស (លើកលែងតែប្រទេសអៀកឡង់ខាងជើង) វៀតណាមមិនមានសិទ្ធិទទួលបាន DV-2017 ហើយដូច្នេះប្រជាជនមកពីប្រទេសទាំងនេះមិនអាចចូលរួមក្នុងការលេងឆ្នោតបានទេ។

ចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះចូលរួមចំនួនសរុបនៃមនុស្សដែលបានដាក់ពាក្យសុំឆ្នោត DV ជាអ្នកចូលរួម
អ្នកចូលរួមសរុបជាមួយនិស្សន្ទវត្ថុចំនួនសរុបនៃមនុស្សរួមទាំងអ្នកចូលរួមចម្បងប្តីប្រពន្ធនិងកូន របស់ពួកគេដែលត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងទម្រង់ពាក្យសុំ
អ្នកដែលបានជ្រើសរើស (អ្នកឈ្នះ)តើមានអ្នកចូលរួមបឋមប៉ុន្មាននាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសដោយចៃដន្យហើយឈ្នះឆ្នោត
ចេញប័ណ្ណវីសាបៃតងនៅទីបំផុតមានទិដ្ឋាការប័ណ្ណពណ៌បៃតងប៉ុន្មាន
ឱកាសត្រូវបានជ្រើសរើសតើអ្វីទៅជាឱកាសដើម្បីឈ្នះឆ្នោត (ជំហានដំបូង)
អត្រាឆ្លងពីការជ្រើសរើសទៅទិដ្ឋាការភាគរយនៃមនុស្សដែលបានឈ្នះឆ្នោត (រួមបញ្ចូលទាំងនិស្សន្ទវត្ថុរបស់ពួកគេ) ដែលទីបំផុតទទួលបានទិដ្ឋាការកាតពណ៌បៃតង
ទិដ្ឋាការក្នុងចំនួនអ្នកចូលរួមសរុបតើមានប៉ុន្មានទិដ្ឋការត្រូវបានចេញដោយអ្នកចូលរួមសរុប (ជាមួយនិស្សន្ទវត្ថុ)

អ្នកអាចស្វែងរកតាមឈ្មោះប្រទេសឬតម្រៀបតាមជួរឈរណាមួយ។

ប្រទេស ចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះចូលរួម អ្នកចូលរួមសរុបជាមួយនិស្សន្ទវត្ថុ អ្នកដែលបានជ្រើសរើស (អ្នកឈ្នះ) ចេញប័ណ្ណវីសាបៃតង ឱកាសត្រូវបានជ្រើសរើស អត្រាឆ្លងពីការជ្រើសរើសទៅទិដ្ឋាការ ទិដ្ឋាការក្នុងចំនួនអ្នកចូលរួមសរុប
39672 83277 285 144 0.72% 24.07% 0.17%
162521 315842 2373 2436 1.46% 52.82% 0.77%
176403 252733 1561 996 0.88% 44.53% 0.39%
6175 14859 80 12 1.30% 6.23% 0.08%
8828 18309 53 36 0.60% 32.75% 0.20%
96389 226545 1669 1566 1.73% 39.92% 0.69%
18382 26704 748 398 4.07% 36.63% 1.49%
5503 9069 71 34 1.29% 29.06% 0.37%
38557 72993 470 434 1.22% 48.78% 0.59%
1951 3581 10 3 0.51% 16.34% 0.08%
1216 2664 12 1 0.99% 3.80% 0.04%
635 1077 1 2 0.16% 117.92% 0.19%
70266 135224 899 801 1.28% 46.30% 0.59%
5329 9622 95 42 1.78% 24.49% 0.44%
95093 117632 617 237 0.65% 31.05% 0.20%
2008 4223 16 7 0.80% 20.80% 0.17%
3684 7498 30 10 0.81% 16.38% 0.13%
6265 12348 119 84 1.90% 35.81% 0.68%
46107 88356 666 540 1.44% 42.31% 0.61%
24188 30673 217 138 0.90% 50.15% 0.45%
29142 50775 213 148 0.73% 39.88% 0.29%
11067 20966 106 75 0.96% 37.35% 0.36%
756 1390 7 2 0.93% 15.54% 0.14%
250815 282123 824 198 0.33% 21.36% 0.07%
238928 332778 2096 1214 0.88% 41.59% 0.36%
1142 1858 9 2 0.79% 13.66% 0.11%
4179 5761 52 10 1.24% 13.95% 0.17%
4154 7704 27 13 0.65% 25.96% 0.17%
9556 16451 94 42 0.98% 25.95% 0.26%
330601 615454 3835 2669 1.16% 37.38% 0.43%
3724 6971 18 13 0.48% 38.58% 0.19%
128228 154145 891 442 0.69% 41.27% 0.29%
3647 6429 36 27 0.99% 42.55% 0.42%
61301 128271 493 384 0.80% 37.22% 0.30%
977 1782 12 8 1.23% 36.55% 0.45%
5254 8920 53 20 1.01% 22.23% 0.22%
2689 4840 44 21 1.64% 26.52% 0.43%
7105 10496 53 32 0.75% 40.87% 0.30%
354184 914817 4501 3580 1.27% 30.79% 0.39%
27083 50995 316 81 1.17% 13.61% 0.16%
2341 4118 34 13 1.45% 21.74% 0.32%
643549 844959 4500 2560 0.70% 43.33% 0.30%
5715 12879 404 214 7.07% 23.51% 1.66%
3328 6474 51 29 1.53% 29.23% 0.45%
39808 67612 467 258 1.17% 32.53% 0.38%
3978 5689 26 13 0.65% 34.96% 0.23%
44258 99351 680 548 1.54% 35.90% 0.55%
52373 91898 532 284 1.02% 30.42% 0.31%
1953577 2199021 3170 803 0.16% 22.50% 0.04%
6707 12401 86 96 1.28% 60.37% 0.77%
4793 10242 29 13 0.61% 20.98% 0.13%
210085 250751 1233 205 0.59% 13.93% 0.08%
1323 2866 10 2 0.76% 9.23% 0.07%
6141 14280 44 30 0.72% 29.32% 0.21%
6051 11120 37 18 0.61% 26.47% 0.16%
11421 21522 153 83 1.34% 28.79% 0.39%
1122 2258 13 9 1.16% 34.40% 0.40%
13133 27806 115 41 0.88% 16.84% 0.15%
737181 1390853 4500 2106 0.61% 24.80% 0.15%
31132 76294 302 150 0.97% 20.27% 0.20%
6770 10105 63 31 0.93% 32.97% 0.31%
14094 32752 127 34 0.90% 11.52% 0.10%
37335 60599 443 244 1.19% 33.93% 0.40%
28098 50213 204 117 0.73% 32.09% 0.23%
23949 63327 259 96 1.08% 14.02% 0.15%
27661 60634 518 460 1.87% 40.51% 0.76%
249397 360023 2090 1014 0.84% 33.61% 0.28%
22983 46664 348 318 1.51% 45.01% 0.68%
8436 24024 101 45 1.20% 15.65% 0.19%
19698 43364 292 223 1.48% 34.69% 0.51%
3899 7540 64 22 1.64% 17.78% 0.29%
17245 42494 183 41 1.06% 9.09% 0.10%
499010 674936 3105 997 0.62% 23.74% 0.15%
16672 39842 274 115 1.64% 17.56% 0.29%
15361 29475 183 96 1.19% 27.34% 0.33%
21876 43180 286 235 1.31% 41.63% 0.54%
2538 5558 13 2 0.51% 7.03% 0.04%
1124 2201 17 10 1.51% 30.04% 0.45%
7596 14719 39 30 0.51% 39.70% 0.20%
9527 13183 82 15 0.86% 13.22% 0.11%
3414 5111 27 13 0.79% 32.16% 0.25%
2024 3999 9 2 0.44% 11.25% 0.05%
154453 252180 1762 1369 1.14% 47.59% 0.54%
14429 37355 144 97 1.00% 26.02% 0.26%
1780 3192 25 13 1.40% 29.00% 0.41%
227471 286421 1905 1080 0.84% 45.02% 0.38%
692137 1136622 4000 3477 0.58% 52.93% 0.31%
6216 11538 82 31 1.32% 20.37% 0.27%
4551 6879 213 127 4.68% 39.45% 1.85%
2337 5043 9 3 0.39% 15.45% 0.06%
9065 13082 34 6 0.38% 12.23% 0.05%
1368 2303 13 4 0.95% 18.28% 0.17%
2715 4337 24 9 0.88% 23.48% 0.21%
915 1791 9 6 0.98% 34.06% 0.34%
1106 2188 12 0 1.08% 0.00% 0.00%
38425 73281 517 287 1.35% 29.11% 0.39%
3226 6055 36 15 1.12% 22.20% 0.25%
3252 7381 33 9 1.01% 12.02% 0.12%
33693 67578 480 321 1.42% 33.34% 0.48%
161107 332069 2290 1812 1.42% 38.39% 0.55%
30408 52111 277 161 0.91% 33.92% 0.31%
31699 65913 253 111 0.80% 21.10% 0.17%
50810 62201 357 98 0.70% 22.42% 0.16%
28177 50180 376 314 1.33% 46.89% 0.63%
807065 841688 2065 340 0.26% 15.79% 0.04%
3285 5999 20 9 0.61% 24.64% 0.15%
5302 8852 49 31 0.92% 37.89% 0.35%
1006 1753 16 12 1.59% 43.04% 0.68%
26815 35399 215 56 0.80% 19.73% 0.16%
28518 66728 427 215 1.50% 21.52% 0.32%
1935 3173 17 6 0.88% 21.52% 0.19%
16095 28107 204 108 1.27% 30.32% 0.38%
51899 104981 375 160 0.72% 21.09% 0.15%
1021 1805 9 10 0.88% 62.85% 0.55%
259726 451423 2522 1174 0.97% 26.78% 0.26%
7536 13118 94 53 1.25% 32.39% 0.40%
7277 12366 96 35 1.32% 21.45% 0.28%
32484 83828 356 128 1.10% 13.93% 0.15%
30763 55825 260 0 0.85% 0.00% 0.00%
28109 70339 414 419 1.47% 40.44% 0.60%
6919 13085 89 46 1.29% 27.33% 0.35%
9706 13733 41 19 0.42% 32.75% 0.14%
4369 6779 46 15 1.05% 21.02% 0.22%
152521 186608 963 504 0.63% 42.78% 0.27%
4478 9151 34 17 0.76% 24.47% 0.19%
15280 24446 169 63 1.11% 23.30% 0.26%
170370 316226 2186 1386 1.28% 34.16% 0.44%
7963 17609 91 93 1.14% 46.22% 0.53%
28377 46327 240 92 0.85% 23.48% 0.20%
970193 1470250 4500 2040 0.46% 29.91% 0.14%
11018 23330 97 31 0.88% 15.09% 0.13%
1964 3663 12 8 0.61% 35.74% 0.22%
876875 1576179 4501 3199 0.51% 39.54% 0.20%
137509 313128 1134 1274 0.82% 49.34% 0.41%
108549 172742 694 267 0.64% 24.18% 0.15%
2715 5465 36 17 1.33% 23.46% 0.31%
7752 16006 106 44 1.37% 20.10% 0.27%